O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich to organizacja pozarządowa działająca od 30 lat, działająca pro-bono. Początkowo wspieraliśmy swoimi działaniami lokalną społeczność, obecnie działamy na terenie całej Polski. Jako członek Stowarzyszenia Katolickich Ośrodków Adopcyjnych bierzemy czynny, partnerski udział w pracach nad ustawami w Ministerstwie dotyczącymi np.: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nasza praca– to praca wielu wykształconych i zaangażowanych osób, których charakteryzuje to co najcenniejsze- otwartość i wiara w drugiego człowieka. Wrażliwość i pokora to cechy, które nas wyróżniają, dzięki nim nasze Stowarzyszenie rozwija się i rośnie w siłę.
W ramach Stowarzyszenia działają:
– Ośrodek Adopcyjny;
– Centrum Integracji Środowiskowej;
– Świetlice Środowiskowe.