Stowarzyszenie Rodzin

  • Prowadzimy profesjonalne przygotowanie rodzin do odpowiedzialnego podjęcia roli rodziców adopcyjnych.
  • Prowadzimy grupy wsparcia, organizujemy zjazdy rodzin adopcyjnych.
  • Pozyskujemy i dobieramy optymalne form opieki rodzinnej dla zgłaszanych dzieci oraz podejmujemy działania na rzecz regulowania ich sytuacji prawno-rodzinnej.
  • Prowadzimy poradnictwa specjalistycznego: psychologiczne, pedagogiczne  i prawne.
  • Udzielamy pomocy prawnej kobietom chcącym oddać dziecko do adopcji.
  • Wspieramy kobiet w ciąży i rodzin w sytuacji kryzysowej.

Siedziba Stowarzyszenia Rodzin na ul. Mickiewicza 3 w Szczecinie