Centrum integracji środowiskowej

Centrum integracji środowiskowej oferuje nieodpłatne:

  • Poradnictwo prawne
  • Terapie indywidualne i rodzinne
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Poradnictwo pedagogiczne
  • Szkolenie dla rodzin z dziećmi „Akademia Rodzica”
  • Terapia dzieci i młodzieży

Pomocą proponowaną w ramach Centrum Integracji Środowiskowej objęta będzie każda, spełniająca kryteria uczestnictwa, zgłaszająca się lub skierowana do ośrodków osoba, para lub/i rodzina. Szkolenia oraz porady udzielane będą bezpłatnie, przez doświadczonych i kompetentnych specjalistów przy zachowaniu
poufności otrzymanych przez doradzającego informacji, zasady bezstronności i kierowania się wyłącznie dobrem osoby otrzymującej poradę. Udzielona pomoc i wsparcie będzie miało ułatwić rozwiązanie problemu, przy czynnym udziale uczestnika, któremu pozostawiana zostanie swoboda decyzji dotycząca wyboru form i sposobu podejmowanych działań.

 

Lokalizacje

1. Centrum Integracji Środowiskowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin tel. 601 888 566

 

 

2. Ośrodek Adopcyjny SRK

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin, tel. 91 442 50 85

  

  

 

Kadra

JOANNA STRZAŁEK – pedagog, psycholog, terapeuta. Uniwersytet Szczeciński – studia magisterskie: pedagogika rewalidacyjna, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna, Terapia Dzieci i Młodzieży – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu; – Kinezjologia edukacyjna – Dennison, terapeuta, trener, – Trener Umiejętności Społecznych TUS SST, – szkolenie NEST (pomoc terapeutyczna dla osób dotkniętych traumą), – szkolenia w ramach terapii poznawczo-behawioralnej „Poza Schematami”: Praca z dzieckiem krzywdzonym. Praca z nastolatkiem z niską samooceną i w depresji, 18-19.11.2015r. – szkolenie „Szkoła w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, – szkolenie „Mediacje szkolne”, – szkolenie z przeciwdziałania używaniu dopalaczy Instytut „ProEduco”; Terapia Dzieci i Młodzieży – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, szkolenie warsztatowe: „Pomoc dziecku zagrożonemu FAS/FASD i jego rodzinie”- organizator: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, – szkolenie: Akademia Zarządzania”- realizowane w ramach projektu „Dla Rodziny”- doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej- współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osoba posiadająca ponad 5 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. W projekcie: prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, prowadzenie szkolenia, dyżur w ramach pierwszego kontaktu, poradnictwo psychologiczne, koordynacja projektu.

LIDIA WARAWAN – psycholog, pedagog, psychoterapeuta – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna -studia magisterskie Uniwersytet Szczeciński Instytut Pedagogiki i Psychologii kierunek pedagogika- studia magisterskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie kierunek pedagogika – studia licencjackie Kursy i szkolenia: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – uprawniająca do uzyskania certyfikatu terapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego Crescentia – w trakcie Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej – Integral Centrum Psychoterapii (szkoła dwuletnia), Szkoła Psychoterapii Systemowej I stopień– Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Terapia par z problemem niepłodności- Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Szkoła Trenera – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Warsztat pracy trenera – KLK szkolenia coaching doradztwo, Szkolenie realizatorów i edukatorów – „Szkoła dla Rodziców” – CMPPP, oraz wiele szkoleń przygotowujących do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem i rodziną między innymi: Mutyzm wybiórczy w szkole – diagnoza i terapia, Praca z dzieckiem i rodziną z FAS, Praca z dzieckiem i rodziną po traumie i chorobie, Praca z dzieckiem i nastolatkiem z depresją i lękiem. Osoba posiadająca ponad 5 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. W projekcie: poradnictwo psychologiczne, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii indywidualnej, prowadzenie szkolenia

AGNIESZKA KUCA – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener, mgr socjologii- Uniwersytet Szczeciński, studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Psychologia, Dyplomowana uczestniczka 4-letniego szkolenie z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego- Pomorskie Centrum Psychodynamiczne. Kursy doskonalenia zawodowego: Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych. Ukończyła roczne specjalistyczne, zaawansowane szkolenie w Laboratorium Psychoedukacji z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w Warszawie, Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Od 2006 roku swoją pracę psychoterapeutyczną z pacjentami superwizuje w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym. Osoba posiadająca ponad 5 letnie
doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. W projekcie: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, prowadzenie szkolenia

 

AGNIESZKA KĘDZIERSKA– radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Szczecinie pod numerem Sz – 840, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie (rok ukończenia: 1998). Posiada 18 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła w przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, kancelariach, organach administracji rządowej i samorządowej. Specjalizuje się w szczególności w pomocy społecznej, prawie podatkowym, zagospodarowaniu przestrzennym, prawie rodzinnym, prawie administracyjnym, cywilnym, prawie pracy oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym, dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Zna język angielski i rosyjski.
W projekcie: poradnictwo prawne.

MAGDALENA RYNKIEWICZ – psycholog (Uniwersytet Szczeciński, specjalizacja: psychologia kliniczna), pielęgniarstwo (Pomorska Akademia Medyczna), kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskigo w Krakowie, ukończone liczne kursy i szkolenia, kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”), Trening Trenerski w zakresie prowadzenia warsztatów psychologicznych (Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej), szkolenie: Pomoc dziecku zagrożonemu FAS/FASD i jego rodzinie (Fundacja „Tęcza Serc”); W projekcie: poradnictwo psychologiczne, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
prowadzenie szkolenia, dyżury w ramach pierwszego kontaktu

 

ANITA MAIK – mgr pedagogiki ogólnej (Uniwersytet Szczeciński),studia licencjackie: pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńcza (WSH w Szczecinie), studia podyplomowe z zakresu Profilaktyki i Terapii Zaburzeń w Zachowaniu, Socjoterapia(Uniwersytet Szczeciński), studia podyplomowe – Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (Uniwersytet Szczeciński). Ukończone Policyjne Studium Bezpieczeństwa z zakresu – Bezpieczna Szkoła. Ukończone liczne szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Ukończony kurs udoskonalający Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, warsztaty na Temat ADHD dla pedagogów i psychologów szkolnych w ramach programu –dziecko i świat za pan brat – autorstwa dr A. Kołakowskiego;
W projekcie: poradnictwo pedagogiczne, prowadzenie szkolenia, dyżury w ramach pierwszego
kontaktu.

SYLWIA FLANC-KOWALEWSKA – pedagog (diagnoza i terapia pedagogiczna), mgr ekonomii, studia podyplomowe z zakresu: prawo administracyjne i samorządowe, organizacja i administrowanie pomocą społeczną, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, szkoleniowiec, psychoterapeuta – całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Wrocław; psychotraumatolog – całościowy kurs organizowany przez Fundacje Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku, w porozumienie z Instytutem CIP w Monachium, w trakcie; liczne szkolenia kierunkowe; członek PTP, NEST, członek Zarządu Katolickich Ośrodków Adopcyjnych w Polsce; W projekcie: prowadzenie terapii indywidualnej, koordynacja projektu

DARIA KRĘŻELEWSKA– licencjat administracja (administracja bezpieczeństwa publicznego) Bydgoska Szkoła Wyższa, technik rachunkowości Szkoła Policealna Organizacji i Zarządzania w Bydgoszczy. W projekcie: Prowadzenie dyżurów w ramach pierwszego kontaktu