Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Na 30. maja przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma za zadanie zwrócenie uwagi na sytuację dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych, działań zmierzających do poprawy ich losu oraz popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego.

Objęcie opieką, troską i miłością dziecka, które z różnych przyczyn nie znajduje tego w domu biologicznym, jest wyjątkowo piękną i godną pochwały postawą. To wielkie wyzwanie i zobowiązanie, które wymaga ogromnej wrażliwości, cierpliwości i zrozumienia. Ale to przede wszystkim szansa na normalne dzieciństwo i lepszy start w przyszłość dla tych doświadczonych już przez los dzieci, a dla rodziców zastępczych – kolejne dziecko do kochania.